Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023

Ngày 06/10/2023 00:00:00

z4757458847907_8e88f896a43f6b1f390391c132e7e229 (1).jpgSáng ngày 06 tháng 10 năm 2023 Trung tâm học tập cộng đồng xã Văn Nho tổ chức Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023. Thành phần tham dự Buổi lễ các đ/c TTr Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, trưởng thôn, chi hội trưởng khuyến học, đại diện cơ quan trường học trên địa bàn xã. Buổi lễ được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo đ/c Lương Văn Hạnh- Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã, cùng lời phát biểu Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 của đ/c Bùi Văn Sâm – CT UBND xã Giám đốc trung tâm HTCĐ xã Văn Nho.

Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023

Đăng lúc: 06/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

z4757458847907_8e88f896a43f6b1f390391c132e7e229 (1).jpgSáng ngày 06 tháng 10 năm 2023 Trung tâm học tập cộng đồng xã Văn Nho tổ chức Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023. Thành phần tham dự Buổi lễ các đ/c TTr Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, trưởng thôn, chi hội trưởng khuyến học, đại diện cơ quan trường học trên địa bàn xã. Buổi lễ được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo đ/c Lương Văn Hạnh- Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã, cùng lời phát biểu Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 của đ/c Bùi Văn Sâm – CT UBND xã Giám đốc trung tâm HTCĐ xã Văn Nho.