Lễ trao huy hiệu Đảng 60;45;40 năm Tuổi Đảng đợt 19/5 và đợt 02 /9 năm 2023

Ngày 19/10/2023 11:12:34

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2023. Tại khu nhà Văn Hóa xã Văn Nho tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên, lão thành cách mạng 60; 45; 40 năm cho Đảng viên Đợt 19/5 và đợt quốc khánh 02 /9 năm 2023. Thành phần tham dự Buổi lễ các đ/c TTr Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, các chi bộ thôn có Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Buổi lễ được nghe đ/c Lê Văn Hoài - Huyện ủy viên, tránh thanh tra huyện Bá Thước. phát biểu giao nhiệm vụ trong buổi lễ trao huy hiệu.z4797217940101_450febe0a0b87226829f483ae6fd94b5.jpg

Lễ trao huy hiệu Đảng 60;45;40 năm Tuổi Đảng đợt 19/5 và đợt 02 /9 năm 2023

Đăng lúc: 19/10/2023 11:12:34 (GMT+7)

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2023. Tại khu nhà Văn Hóa xã Văn Nho tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên, lão thành cách mạng 60; 45; 40 năm cho Đảng viên Đợt 19/5 và đợt quốc khánh 02 /9 năm 2023. Thành phần tham dự Buổi lễ các đ/c TTr Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, các chi bộ thôn có Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Buổi lễ được nghe đ/c Lê Văn Hoài - Huyện ủy viên, tránh thanh tra huyện Bá Thước. phát biểu giao nhiệm vụ trong buổi lễ trao huy hiệu.z4797217940101_450febe0a0b87226829f483ae6fd94b5.jpg